ZHINENG QIGONG NEDİR?

Zhineng Qigong (Cineng Çigong olarak okunur) hareketli ve statik formları içeren bir meditasyon tipidir. Bilgelik Çigongu anlamına gelir.

Ülkemizde Tai Çi, qigongdan daha yaygın olarak bilinmektedir. Tai Çi de bir çigong tipidir. Çigongun yüzlerce değişik tipi bulunmaktadır. Zhineng Qigong bunlardan biridir.

Qigong, Qi ve Gong kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Qi yaşam enerjisi veya evrensel enerji anlamına gelmektedir. Gong ise hergün çalışma anlamını taşımaktadır. Yani Qigong, Qi ile hergün çalışma anlamına gelir.  Qigong’un Çin’deki geçmiş 3000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Genel olarak Çin halkı çigongu Çin tıbbının bir parçası olarak görme eğiliminde olmuştur.

hqdefault

Değişik çigong tarzları farklı amaçlara hizmet etmek üzere yıllar boyunca değişim göstermiştir.  Bu amaçlar 3 başlık altında toplanabilir:

  1. Sağlığa yönelik-iyileşme sağlanmasını amaçlayan çigong tipleri;
  2. Bedensel güç-savunma sanatlarında ustalaşmayı amaçlayan çigong tipleri, ve;
  3. Ruhsal tekamülü amaçlayan çigong tipleri.

Bedensel güç elde etmeye yönelik çigong tipine  Shaolin savaşçılarının üzerinde çalıştığı çigong örnek gösterilebilir.
28 May 2009, Unknown --- A group of people doing Tai Chi outdoors --- Image by © Luca Tettoni/Robert Harding World Imagery/CorbisTai Chi de bedensel güç ve savunma alanında güçlenmeyi sağlayan bir çigong tipidir.

Ruhsal tekamülü hedefleyen çigong çalışmalarına örnek olarak  uzun yıllar manastırlarda, tek başına inzivayı da içeren zorlu eğitimler gösterilebilir.

Zhineng Qigong  daha çok iyileşme sağlanmasına yönelik bir çigong çalışmasıdır.  Çin’in en büyük ilaçsız hastanesi olarak kabul edilen “Huaxia Zhineng Qigong Merkezi”nde uygulanan tek tedavi yöntemidir.

China_Qigonghospic3Batı dünyası “İlaçsız Hastane” ile ilgili bilgilere  Gregg Braden’ın 7cm’lik mesane kanserinin ultrason altında, bu hastanede, iki dakika 40 saniye içerisinde yok edildiğini gösteren videosu ile keşfetmiştir. Video aşağıdadır. (Bakınız 4.ve 5. dakikalar)

Tam adı “Huaxia Zhineng Qigong Research and Recovery Center” – “Huaxia Zhineng Qigong Araştırma ve İyileşme Merkezi” olan bu hastane, Dr.Pang Ming tarafından 1989’da kurulmuştur. Çin’de  hiçbir zaman hastane olarak anılmamış, araştırma merkezi olarak tanımlanmıştır. İlaçsız hastane adını batı dünyası vermiştir.

Aynı anda 1000 doktorun (Çin’de hoca olarak adlandırılmıştır) hizmet verdiği ve 3000 hastanın (öğrenci olarak adlandırılmıştır) tedavi gördüğü bu merkez sıra dışı iyileşmelere sahne olmuştur. Merkezde 11 yıl boyunca, 180 değişik hastalıkla ilgili olarak 300.000’i aşkın kişi tedavi görmüştür. İyileşme oranları % 95 gibi batı tıbbı için inanılmaz sayılabilecek bir orandadır.  [İyileşmelerin tümü dikkate alındığında oran %95 olmuştur. Yani  örneğin 1 ay ömrü kalmış olan bir kanser hastası 2 yıl yaşar ve bu iyileşme olarak kabul edilirse, bulunan iyileşme oranı % 95’tir.  Sadece % 100 iyileşmeler sayıldığında ise ortaya çıkan oran % 45 olmuştur. Bu dahi  son derece yüksektir. Neredeyse her iki kişiden birinin % 100 iyileştiğini göstermektedir. Tüm bu iyileşmeler belgelenmiş, hastaların giriş ve çıkış kayıtları tutulmuş, ultrason, MR  gibi inceleme kayıtları  dosyalanmıştır. Bu belgelerin bir kısmı yayınlanmıştır. Zhineng-Qigong-Center-4-e1433623815643

Hastane bazı politik sebeplerden dolayı Çin hükümeti tarafından 2001 yılında kapatılmıştır.

PangMing

İlaçsız hastaneyi kuran Dr.Pang Ming batı tıbbı eğitimi almış olan bir doktordur. Zhineng Qigong’u geliştiren kişidir. Pang Ming, küçük yaşlardan itibaren Qigong ve Tai Chi gibi iyileştirme ve savaş sanatlarının içinde yetişmiştir. İlerleyen yıllarda kendi tıp bilgilerinin yanısıra doğunun bu iyileştirme sanatlarını da inceleme altına almıştır. Değişik tipteki qigong masterlarını biraraya getirerek bir araştırma merkezi kurmuş ve bu doğu tekniklerinin neden sıradışı iyileşmelere sebebiyet verdiğini incelemiştir. Sonunda 1980’lerde, normalde uzun ve zahmetli çalışmalar sonucu elde edilen bazı yeteneklere daha hızlı ve kısa yoldan elde ulaşılmasına imkan tanıyan yeni bir qigong tipi geliştirmiştir. Zhineng Qigong yani Bilgelik Çigongu adını vermiştir.

Zhineng Qigongun herhangi bir din ya da inanç sistemi ile ilgilisi yoktur.

profpangming1Zhineng Qigong’u geliştiren Pang Ming önceleri bu yöntemi insanlara tanıtmaya çalışmış ancak daha sonra anlatmak yerine bir merkez kurarak yola devam etmenin daha kolay olacağını düşünmüştür. Nitekim Batı dünyasının “İlaçsız Hastane” olarak tanımladığı merkez bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Dr. Pang Ming çok sayıda kitap yazmıştır. Neden bu yöntemin işe yaradığını, nasıl çalıştığını, nasıl doğru yapılması gerektiğini ayrıntıları ile anlatmıştır. Zhineng Qigong’un çok kapsamlı bir teorisi bulunmaktadır. Hareketlerin yapılması sırasında, hareketlerin nasıl yapıldığından  çok,  zihnin nasıl kullanıldığı daha büyük önem taşımaktadır.

Zhineng Qigongun sağlığa ve zihinsel konsantrasyona katkısı son derece büyüktür.


Güncel bilgileri takip etmek için lütfen Zhineng Qigong Turkey grubuna da üye olunuz. (https://www.facebook.com/groups/169659956709992/?fref=ts). Öğretici bilgiler, uygulama ve eğitim duyuruları bu grupta da paylaşılmaktadır.